Maze Runner: The Scorch Trials

3D Conversion by: Stereo D
 
Stereo Producer Cindy Rago
Stereographers Simon Kern David Phillips
Stereo Production Supervisor Steven Crowe
Stereo Supervisors Tanmoy Gupta Aisling Harbert-Phillips
Roto Supervisor Daniel Schrepf
Finaling Supervisors Russell R. McCoy Prasanna Kodapadi
Finaling Manager Rebecca Kramp Depth Manager Jessica Sharp
Stereo Editorial Supervisor Derek N. Prusak Depth Supervisor Roy Vincent Mann
Stereo Editor Emily Mason Production Coordinator Zach Knue
Ingest Manager Tim Johnson
Ingest Nathan Brunskill Rebecca Anderson
International Production Akbar Shaikh Ajit Raghuwanshi Ravi Mahapatro Siromani Nikita Agrawal
Shreyas Anil Dorwat R. Parthasarathy Prasad Shrikant Karve Roshan Ashok Panjwani Umesh Patil
Anilraj Jashua Sujitkumar Ganpat Shirkar Dadasaheb Ahmad Shaikh Navin Kumar Patro Deepak Kumar Tewatia
Bhanu Prakash
International Artists Dasyapu Madhu Sadev Arjun Padmukhe Kiran N Bajare Deepak Pandurang Lonkar
Milind K.Gharate Divesh Kumar Vishwakarma Aditi Joshi Ariz Akhtar Rizvi Chandrashekhar Gunjal
Sameer Bhoyar Gokul Nivrutti Mahajan Vivek Kumar Singh Rasmi Ranjan Sahoo Lalit Omprakash
Thailraju Shri Bindhu Madhav